Вміст соляного аерозолю в повітряному середовищі соляних кімнат

Вміст соляного аерозолю в повітряному середовищі соляних кімнат

Одним із діючих факторів середовища наземних галокліматичних кімнат (галокамер) є високодисперсний аерозоль хлоридів натрію і калію, насичення яким відбувається шляхом природної дифузії з соляних матеріалів стін, підлоги, а також за рахунок генерації в повітря приміщень соляних кімнат сухих аерозолів.
Фонові рівні вмісту аерозолю в повітряному середовищі галокамер різних типів до початку підготовки середовища характеризуються низькими показниками – 0,2-0,43 мг/м3. 
Процеси підготовки середовища галокамери істотно змінюють рівні соляного пилу в повітряному середовищі приміщень для пацієнтів. Найбільш істотне збільшення вмісту соляного  пилу в повітрі відмічається  в камерах з штучною  генерацією соляного аерозолю. До моменту початку процедур концентрація аерозолю в них становить в середньому 7,9 мг/м3 і може досягати значних рівнів (74-136 мг/м3), що свідчить про неправильну експлуатацію обладнання, відсутності  належного контролю за дотриманням режиму роботи соляних генераторів. 
В  галокамерах, виконаних  із застосуванням соляних блоків і не маючих обладнання для штучної генерації соляного аерозолю, вміст  його зазнає незначних змін протягом всього функціонування галокамер і коливається в межах від 0,11 до 0,4 мг/м3.
За  дисперсним  складом  пилу соляний  аерозоль в галокамерах представлений  переважно фракціями з розміром частинок до 4,8 мкм в межах від 62 до 76 %. Морфологія частинок характеризується вираженим поліморфізмом аерозолю з наявністю об’єктів у вигляді кубів, пластинок, лусочок, стовпчиків з чітко окресленими прямими, загостреними краями. В якості оптимальних значень вмісту соляного аерозолю в повітрі соляних кімнат (галокамер) необхідно приймати  в концентраціях 0,3-3,0 мг/м3, гранично допустимих – 5,0 мг/м3.
Робиться висновок про необхідність регламентації роботи основного технологічного обладнання, режим і продуктивність яких повинні  забезпечувати утримання соляних часток у присутності пацієнтів на рівні не вище гранично допустимих концентрацій.